TEMELJI MODERNOG SVIJETA 1300-1775

Cena      2800 din.       TEMELJI MODERNOG SVIJETA 1300-1775 Naprijed Zagreb 1974 -knjiga prva: uvod,ekonomska i druš. pozadina, važniji vjerski događaji 1300-1500 -knjiga druga: važniji vjerski događaji 1500-1775, politička i društvena misao 1300-1775 -knjiga treća:pismeno priopćavanje i lijepa književnost, likovna umjetnost i glazba, zananost i tehnologija 1300-1530 (otprilike) -knjiga četvrta: znanost i tehnologija-tehnologija […]