Stvaranje Jugoslavije 1-2 Milorad Ekmečić

Stvaranje Jugoslavije 1-2 Milorad Ekmečić

cena: 10000 dinara Stvaranje Jugoslavije 1-2Milorad EkmečićIzdavač: Prosveta, Beograd 1989; tiraž: 5000 primeraka;tvrd povez sa omotom, strana 662+842, 24cm,stanje:Veoma dobro.