Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba

Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba

cena: 2000 dinara Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg doba Miodrag Jovanović Srpsko crkveno graditeljstvo i slikarstvo novijeg dobaAutor Miodrag Jovanović,256 strana, format 24 cmBeograd-Kragujevac 1987ilustrovano.Sadržaj Povodi, 1Evropeizacija u XVIII veku, 7Romantičarski istorizam, 67Obnova `srpsko-vizantijskog` stila u arhitekturi, 109Polemika o pravoslavnosti u srpskom crkvenom slikarstvu, 133U potrazi za nacionalnim stilom, 155Uspon tradicionalizma, 199Kriza kriterijuma, 239Registar, […]