Uvod u dečiju psihijatriju prof.dr Svetomir Bojanin

Uvod u dečiju psihijatriju prof.dr Svetomir Bojanin

cena: 1600 dinara Uvod u dečiju psihijatriju prof.dr Svetomir Bojanin Urednici: Dr Violeta Nestorov, logoped, Dr Stevan Nestorov, defektologDizajn i prelom: Đorđe Slavić SADRŽAJ:I DEOODRASLI I DECAUROĐENE SPECIFIČNE POTREBE ČOVEKA (USPČ)VASPITNI PROCES KAO POJAVAII DEONERVNE OSNOVE PSIHIČKOG ŽIVOTAIII DEODIJAGNOSTIČKI PRISTUPIV DEOUVOD U RAZMATRANjE KLINIČKIH SLIKA DISHARMONIČNOG RAZVOJAV DEOPSIHIČKI RAZVOJ I OSNOVNI PROBLEMIVI DEOTRETMAN POKRETOMO IZDAVAČUBELEŠKA […]