Renesansa imperijalizma, Radomir M. Milašinović

Renesansa imperijalizma, Radomir M. Milašinović

    Cena 1300 din. Renesansa imperijalizma, Radomir M. Milašinović -Uvod, Preobražaj imperijalizma, Savremena ekonomska strategija imperijalizma i uloga transnacionalnih kompanija, Povezanost ekonomskih, obaveštajnih, diplomatskih i vojnih činilaca na planu savremene imperijalističke strategije, Politika sile kao doktrina imperijalističkih snaga i nova uloga SAD u posleratnim međunarodnim odnosima… ✰Jugoart – Zagreb, 1987., tvrdi povez, zaštitne višebojne […]