IZMEĐU SVETA I SLIKE, STOJAN ĆELIĆ

Cena     1200    din.       IZMEĐU SVETA I SLIKE, STOJAN ĆELIĆ, Beleške, sećanja Marko Čelebonović, Nedeljko Gvozdenović, Grafike Boška Karanovića, Bogoljub Jovanović, Slikar Boško Petrović, Halil Tikveša, Skulptor Olga Jančić, Emir Dragulj, Beleške o smrti, životu, o putevima ka delu i o delu slikara Aleksandra Tomaševića, Mladen Srbinović, DELA Reprodukcije crno-bele […]