METAFIZIKA ĆUDOREĐA, Imanuel Kant

Cena      prodato       METAFIZIKA ĆUDOREĐA,  Imanuel Kant IP VESELIN MASLEŠA SARAJEVO 1967. Na stranicama knjige se nalazi otisak faksimil potpisa. Drugih nedostataka nema. #