Zlatna knjiga 1-10 Izdavačka knjižarnica Geca Kon

Zlatna knjiga 1-10 Izdavačka knjižarnica Geca Kon

    Cena 6000 din. Zlatna knjiga 1-10 Izdavačka knjižarnica Geca Kon 1.ostrvo s blagom, robert lujs stivnson, knjiga broj 90, 1940. 2.konj đi-đi,ursula m.viljems, knjiga broj 97, 1940. 3.ben hur, luis valas, knjiga broj 62,1936. 4.dositej za decu, miloš stevanović, knjiga broj 84, 1938. 5.moje zveri,v.l.durov, knjiga broj 79, 1938. 6.veverli, valter skot, knjiga […]

Spomenik, LXIX 1929 srpska kraljevska akademija, Drugi razred, knjiga 54

Cena      2000   din.       Spomenik, LXIX  1929 srpska kraljevska akademija, Drugi razred, knjiga 54 Srpska Manastirska štamparija u Sremskim Karlovcima,1929 D.Ruvarac, Srpski narodni sabor održan 1774 u Karlovcima Đ Šurmin, Dokumenti o Srbiji od 1842 – 1848 Vasilj Popović, Trgovina i promet Bosne u Napoleonovo doba Vladimir Rozov, Stranica iz života […]