Ruski dvodelni ritmovi 1-2,Kiril Taranovski

Cena       2500  din.       Ruski dvodelni ritmovi 1-2,Kiril Taranovski Posebna izdanja knj.CCXVII , Odeljenje literature i jezika knj.5 SAN Naučna knjiga Beograd,1953, štamparija Srpske akademije nauka Beograd. mek povez, 376 strana, dijagrami, 24.5cm sadržaj: Predgovor. I deo: Teoriske osnove ruskih dvodelnih ritmova 1. Uvod 2. Metričke konstante u ruskim dvodelnim ritmovima 3. […]