Historija novovjekovnih političkih teorija I-II

Historija novovjekovnih političkih teorija I-II

Cena prodato Historija novovjekovnih političkih teorija I-II I – Historija novovjekovnih političkih teorija od XV stoljeća do 1848. II – Historija novovjekovnih političkih teorija od 1848. do danas Autor: Juraj Kolaković Izdavač: Sveučilišna naklada Liber Zagreb 1981. Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu Mek povez; strana 371+447; 24cm Stanje: Veoma dobro. #