Jovan Dučić Sabrana 1-6 komplet

Jovan Dučić Sabrana 1-6 komplet

Cena 10000 din. Jovan Dučić Sabrana 1-6 komplet urednici: Meša Selimović, Živorad Stojković -Pesme -Gradovi i Himere, putopisi / Staza pored puta, eseji i članci -Blago cara Radovana, knjiga o sudbini / Jutra sa Leutara, misli o čoveku -Moji saputnici, književna obličja / prikazi i beleške-članci -Grof Sava Vladislavić -O Jovanu Dučiću 1900-1989 BIGZ-SVJETLOST-PROSVETA, Beograd-Sarajevo […]