ALAN FORD TROBROJ BR 8

Cena    800  din.       ALAN FORD TROBROJ BR 8, izlazi 4.1.1991. Vjesnikova press agencija Nedostaci: iscepana petina stranica od broja 53-60. i zadnja strana iscepana donji levi ugao. #