Hvalov zbornik

Hvalov zbornik

Cena: 60000rsd Priredili: Nevenka Gošić, Biserka Grabar, Vera Jerković, Herta Kuna, Anica NazorNaslov: Zbornik Hvala Krstjanina transkript i komentar (THE CODEX OF HVAL KRSTJANIN: TRANSCIPTION AND COMMENTARY)Izdavač: Svjetlost; Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, SarajevoGodina izdanja: 1986. Dimenzije: Hvalov zbornik: 11,50 x 17,00 cm; Transkipt i komentari: 20,00 x 27,00 cm; zaštitna kutija: 34,00 […]