Fragmenti jednog zbirnog i jednog opširnog popisa Vidinskog sandžaka iz druge polovine (XV) petnaestog veka Dušanka Bojanić-Lukać

Fragmenti jednog zbirnog i jednog opširnog popisa Vidinskog sandžaka iz druge polovine (XV) petnaestog veka Dušanka Bojanić-Lukać

    Cena PRODATO Fragmenti jednog zbirnog i jednog opširnog popisa Vidinskog sandžaka iz druge polovine (XV) petnaestog veka Dušanka Bojanić-Lukać Istorijski institut, 1973 – 191 strana -Fragmenti zbirnog popisa vidinskog sandžaka iz 1466 god. -faksimili fragmenata zbirnog popisa vidinskog sandžaka iz 1466 god.Table I-XXV -fragmenata opširnog popisa vidinskog sandžaka iz 1478-81 god. -faksimili fragmenata […]