SRPSKI MEMOARI 1-2 Alimpije Vasiljević / Pera Todorović

SRPSKI MEMOARI 1-2 Alimpije Vasiljević / Pera Todorović

SRPSKI MEMOARI 1-2 Alimpije Vasiljević / Pera Todorović -MOJE USPOMENE – Alimpije Vasiljević, knjiga prva SRPSKI MEMOARI Alimpije Vasiljević, odani pristalica dinastije Obrenovića, profesor Velike škole u Beogradu, Rektor Velike škole u Beogradu, Ministar prosvete i crkvenih poslova, član Državnog saveta – MOJE USPOMENE I-III.Uspomene iz doba moga detinjstva, školovanja, javnoga rada, Prilozi /Izveštaj A.V. […]