Agape 1-3 Vladeta Jerotic i Aleksandar Gajsek

Vladeta Jerotic i Aleksandar Gajsek

cena: 4500 dinara Agape 1-3 Vladeta Jerotic i Aleksandar Gajsek Na osnovu razgovora vođenih u serijalu Agape Studija B.Agape 1TEME:Tesna su vrata koja vode u život – gost: Patrijarh PavleSmisao – gosti: Vladeta Jerotić, Nenad Ilić, Milan Ćirković, Zagorka GolubovićVera – gosti: Vladeta Jerotić, Nikola TucićBrak – gosti: Vladeta Jerotić, Vesna Brzev ĆurčićLičnost – gosti: […]