Agata Kristi, Biblioteka djela Agathe Christie 1-24

Agata Kristi, Biblioteka djela Agathe Christie 1-24

Cena 16000 dinara Agata Kristi,  Biblioteka djela Agathe Christie 1-24 komplet Agatha Christie 1.usnulo umorstvo 2.pustolovina božičnog pudinga 3.nesreća nevinih 4.gospođa McGINTY je mrtva 5.ubojstvo u Mezopotamiji 6.deset malih crnaca 7.tko je ubio Rogera Ackroyda ? 8.smrt na Nilu 9.tužni čempres 10.bija baja buf 11.tragedija u tri čina 12.džep pun žita 13.sittafordska misterija 14.zavjesa 15.hotel […]