«

»

Sedam hiljada godina Beograda

Muzej grada Beograda katalog

Grupa autora
Sedam hiljada godina Beograda
Kratak pregled istorije
Muzej grada Beograda 1975.
Mek povez, 165 strana, crno bele ilustracije
KATALOG IZLOŽBI/
1. Beograd u praistorijskim epohama
2. Beograd pod rimskom vlašću
3. Beograd u srednjem veku
4. Beograd od 1521. do 1914.
5. Kulturni razvoj Beograda tokom XIX veka
6. Beograd u Prvom svetskom ratu
7. Beograd između dva rata
8. Drugi svetski rat
Stanje vrlo dobro

Cena: 800 din